Zemné vodojemy

Technický popis:

Zemné vodojemy a nádrže sú vyrábané z uhlíkových alebo nerezových ocelí a dodávané v objemoch od 5 m3 do 5000 m3. Veľkosť nádrží je možné upraviť podľa požiadavky a priestoru pre umiestnenie. Naskladnená voda v nádrži je pred nepriaznivými vplyvmi okolitej teploty chránená tepelnou izoláciou s hliníkovým opláštením. Opláštenie je možné vykonať v niekoľkých farebných odtieňoch popr. aj z iného materiálu.

Plochy prichádzajúce do styku s vodou sú opatrené náterovým systémom pre pitnú alebo úžitkovú vodu. U nádrží v prevedení nerez tr. 17 sa nevykonáva vnútorný náter. Vodojem je vybavený nerezovým potrubím tr. 17 podľa požiadavky na veľkosti odberu a to prívodným, prepadovým, odberným a odkaľovacím.

Nádrž je uložená na betónovej doske (základ) a je možné ju zapustiť do okolitého terénu alebo zásypu.

vodojem25

Príslušenstvo nádrže:

  • rebríky vonkajšie a vnútorné
  • prielezy do nádrže
  • obslužné plošiny
  • potrubia
  • odvzdušnenie
  • snímanie hladiny