Ceny za prenájom malých sád lešenia HAKI

Ceny uvedené za sadu vrátane podlážok
Veľkosť
sady
1 pole
x
1 poschodie
2 pole
x
1 poschodie
3 pole
x
1 poschodie
1 pole
x
2 poschodia
2 pole
x
2 poschodia
3 pole
x
2 poschodia
1 pole
x
3 poschodia
2 pole
x
3 poschodia
3 pole
x
3 poschodia
Kč za deň 50,00 Kč 95,00 Kč 140,00 Kč 95,00 Kč 185,00 Kč 275,00 Kč 140,00 Kč 275,00 Kč 410,00 Kč
Istina PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY PODĽA DOHODY
Malé sady HAKI lešenie - počty kusov
Veľkosť
sady
1 pole
x
1 poschodie
2 pole
x
1 poschodie
3 pole
x
1 poschodie
1 pole
x
2 poschodia
2 pole
x
2 poschodia
3 pole
x
2 poschodia
1 pole
x
3 poschodia
2 pole
x
3 poschodia
3 pole
x
3 poschodia
Patka 4 6 8 4 6 8 4 6 8
Stĺpik 4 třm. 4 6 8 8 12 16 12 18 24
Pozdĺžnik 3 m 4 8 12 6 12 18 8 16 24
Priečnik 1,2 m 4 6 8 6 9 12 8 12 16
Zábr. 3 m 1 2 3 4 8 12 6 12 18
Zábr. 1,2 m 2 2 4 8 8 8 8 12 12
Úhl. ztuž. 4,2 - 2 2 2 4 6 6 12 12
Rebrík 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Podlážky 6 12 18 12 24 36 18 36 54

Vyššie uvedené ceny sú bez DPH 20%, fco sklad Brno, Nedvědice.
Podrobné podmienky prenájmu sú uvedené v Nájomné zmluve.
Lešenie bude prenajaté výhradne po úhrade istiny.

Ceny za prenájom jednotlivých dielov HAKI lešenie
Názov dielu Cena / deň
Skrutková noha 3,00 Kč
Stĺpik 3 m 4,00 Kč
Stĺpik 2,72 m 4,00 Kč
Stĺpik 3 m s kolem 18,00 Kč
Stĺpik 1,36 m 2,50 Kč
Pozdĺžnik 3 m 4,00 Kč
Priečnik 1,2 m 3,00 Kč
Zábr. 3 m 2,00 Kč
Zábr. 1,2 m 1,00 Kč
Úhl. ztuž. 4,2 mi 3,8 m 2,00 Kč
Rebrík 3,00 Kč
Podlážky 1,00 Kč
4 kola 60,00 Kč
Kotvenie 0,6 m komplet 2,0 Kč
Sady HAKI lešenie - počty kusov
Názov dielu 100 m² 200 m² 400 m²
Patka 10 10 18
Stĺpik 4 tř 30 60 108
Pozdĺžnik 3 m 32 64 128
Priečnik 1,2 20 40 72
Zábr. 3 m 24 56 112
Zábr. 1,2 m 12 28 28
Úhl. ztuž. 3,8 m 6 14 28
Rebrík 3 7 7
Podlážky 92 184 376

Manipulácia s lešením, nakládka, vykládka150,- Kč/hod
Doprava R-Master 15,- Kč/km
Doprava nákladná dohodou