Prenájom lešenia

Prenájom lešenia zo skladov:

Brno, Selská 58
Nedvědice č.120