Beztlakové nádrže

  • akumulačné nádrže na vykurovaciu vodu
  • akumulačné nádrže na chladiacu vodu
  • uskladňovacie nádrže
  • nádrže pre sprinklery
  • požiarné nádrže
  • nádrže na dažďovú vodu
  • nádrže na pohonné hmoty jednoplášťové a dvojplášťové