Vežové vodojemy

Technický popis:

vodojem26

Vežové vodojemy sú vyrábané z uhlíkových ocelí. Dodávajú sa v objemoch od 30 m3 do 2000 m3. Výšku stojana je možné upraviť podľa požiadavky na veľkosti hydrostatického tlaku v odbernom mieste. Tiež je možné vykonať odber z nádrže v dvoch výškových úrovniach, tzn. stále zabezpečenie min. množstvo vody pre požiarne hydranty.

Naskladnená voda v nádrži a stojan vodojemu sú pred nepriaznivými vplyvmi okolitej teploty chránené tepelnou izoláciou a hliníkovým opláštením. Opláštenie je možné vykonať v niekoľkých farebných odtieňoch. Plochy prichádzajúce do styku s vodou sú opatrené náterovým systémom pre pitnú alebo úžitkovú (popr. teplú) vodu.

Vodojem je vybavený potrubím podľa požiadavky na veľkosti odberu a to prívodným, odberným, prepadovým a odkaľovacím. Potrubie v nádrži je vždy v prevedení nerez tr. 17. Potrubie v drieku je v prevedení nerez tr. 17 alebo tlakové PVC, popr. ich kombinácie.

Elektroinštalácia vodojemu obsahuje: rozvodnicu, vnútorné osvetlenie, vykurovacie káble popr. el. vykurovacie teleso, hladinové plavákové spínače, napojenie na uzemnenie, popr. výstražné prekážkove osvetlenie a kontinuálne snímanie hladiny.

Vežové vodojemy sú výpočtovo konštruované pre seizmickou odolnosť do 8 MCS a silu vetra do 140km/hod.

Príslušenstvo vodojemu:

  • kotviace prvky do základu
  • vstupné dvere
  • prielezy do nádrže a na strechu
  • rebríky
  • podesty a plošiny
  • potrubia
  • elektroinštalácie
  • elektroventily
  • apod.

Orientačné veľkosti vežových vodojemov.