O vodojemoch

Vodojemy majú nezastupiteľné miesto v jednom z hlavných pilierov vodárenského systému – v krátkodobej akumulácii vody. Niektoré slúžia ako zásobníky na vodu, iné zabezpečujú adekvátny tlak v sieti, ďalšie zas vyrovnávajú rozdiely medzi prítokom a odberom vody. Nezanedbateľná je ich úloha v takých prípadoch, akými sú požiare, alebo poruchy na vodovodnej sieti.

Kde bude vodojem postavený závisí predovšetkým od jeho účelu. Napríklad, ak je jeho primárnou úlohou slúžiť ako zásobník pitnej vody, mal by byť umiestnený čo najbližšie k miestu spotreby. Svoj podiel na umiestnení má aj typ vodojemu. Trebárs vežové vodojemy sa stavajú na rovinatých územiach.

Vežové vodojemy

Tieto vodojemy sú charakteristické predovšetkým svojou výškou. Zásobník vody či nádrž je umiestnený na podpornej konštrukcii. Tá môže byť vyrobená z ocele, železobetónu, či dokonca murovaná.

Naša spoločnosť, AKVAEL, s.r.o. sa špecializuje aj na stavbu vežových vodojemov z uhlíkovej ocele. Tie sa najčastejšie využívajú pri akumulácii pitnej i úžitkovej vody a pri zásobovacích činnostiach, napríklad obcí alebo poľnohospodárskych závodov. Voda v nich je chránená tepelnou izoláciou a hliníkovým plášťom a vnútro nádrže je ošetrené vhodnými nátermi.

Prečítajte si viac o vežových vodojemoch

Zemné vodojemy

Ako už názov napovedá, pôjde o nádrže, ktoré sa držia viac pri zemi. Časť takejto stavby sa nachádza pod zemou vo výkope, časť zase nad úrovňou terénu. V závislosti od okolitých podmienok možno pristúpiť aj k čiastočnému zásypu.

AKVAEL, s.r.o. tieto vodojemy vyrába z uhlíkových alebo nerezových ocelí. Voda v nich je chránená tepelnou izoláciu, ktorej základ je hliníkové opláštenie.

Prečítajte si viac o zemných vodojemoch

Realizácia je iba začiatok

Účel aj architektonické prevedenie vodojemov ich predurčuje k tomu, že práce na nich výstavbou nekončia. Každý vodojem je potrebné v istých časových intervaloch dôkladne prehliadnuť a vyčistiť, dezinfikovať nádrž, vymeniť náter apod.

Servis vodojemov patrí medzi samozrejmú súčasť portfólia AKVAEL, s.r.o., vrátane ich demontáže. Takisto nám nie je cudzia ani poradenská činnosť v rámci vodojemov, napríklad vo fáze ich projektovania. Okrem toho poskytujeme aj ďalšie komplexné služby, ktoré zabezpečia bezproblémovú činnosť vodojemov na maximálne profesionálnej úrovni.

Viac o tom, čo AKVAEL, s.r.o. môže spraviť pre vodojemy nájdete v sekcii Servis ako aj v Službách.