Služby

 • Poradenská činnosť v oblasti vodojemov
 • Demontáže existujúcich vežových vodojemov
 • Reklamné opisy vodojemov
 • Stožiare a lávky na vodojemy pre montáž antén
 • Služby súvisiace s prevádzkou vodojemov:
  • Revízia oceľových nádob stabilných vodojemov.
  • Zameranie zvislosti vežových vodojemov.
  • Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu.
  • Uzatvorenie zmluvy o trvalom servise vrátane havarijných opráv.
 • Špecifikácie opráv vežových vodojemov:
  • vyčistenie nádrže, odkalenie, dezinfekcia,
  • vnútorný náter nádrže
   • náter pre technologickú vodu
   • hygienický atest pre pitnú vodu,
  • vnútorné nátery drieku,
  • vonkajšie nátery drieku,
  • pri type HG - napínanie kotviacich lán, konzervácia lán a kotevného zariadenia prípadne výmena lán,
  • výmena potrubia vrátane tepelnej izolácie
  • výmena uzáverov a elektroventilov,
  • oprava uvoľneného hliníkového opláštenia nádrže a doplnenie chýbajúcich hliníkových plechov,
  • kompletné dodávky elektrickej inštalácie:
   • automatické stráženie hladiny, ovládanie čerpadiel plavákovými spínačmi,
   • montáž vykurovacích telies na potrubie ovládané termostatom,
   • kontinuálne snímanie výšky hladiny s presnosťou 1 cm vrátane zobrazovacie jednotky,
   • rádiový prenos ovládanie a signalizácia,
   • výstražné prekážkové osvetlenie,
  • uvedenie vodojemu do zvislosti.
 • Povrchovej úpravy
  • mobilné tryskanie oceľových a betónových konštrukcií zariadením Clemco

V prípade Vášho záujmu o niektoré naše služby, prípadne ak máte k niektorým otázky, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo na e-mail: akvael@akvael.cz.