Vodojemy

Vodojemy AKVAEL – ten správny partner pre Vás

Vodojem je stavba prevažne postavená z ocele alebo železobetónu. Sú to architektonické diela, ktorých tvar inklinuje ku kruhovému valcu. Samotné konštrukčné riešenie je však závislé od podmienok miesta,na ktorých sa vodojemy stavajú.

Na základe týchto špecifikácií sa špecializujeme na stavbu najmä vežových vodojemov, zemných vodojemov a nádrží, ktoré môžu byť sčasti zapustené do násypu alebo okolitého terénu.

Spoločnosť AKVAEL, s.r.o. úspešne vďaka svojej činnosti vo vodárenstve pomáha plniť hlavné funkcie, na ktoré sú vodojemy určené. Slúžia totiž ako zásobníky na vodu či na udržiavanie potrebného tlaku na vodnej sieti. Takisto udržujú istý objem vody pre prípad požiarneho ohrozenia.

O našej spoločnosti AKVAEL, s.r.o.

Výstavbe vodojemov – vežových i zemných, sa AKVAEL, s.r.o. venuje už viac ako 20 rokov. Sme poprednými dodávateľmi nielen vo sfére ich výstavby, ale aj v servise už postavených vodojemov. Zabezpečujeme generálne opravy a šetrnú demontáž všetkých typov vodojemov, vrátane vežových Aknaglobus a Hydroglobus.

Na Slovensku i v Česku si dobré meno budujeme od roku 1990. Dôkazom úspechu je množstvo realizovaných zákaziek a spokojných klientov. Presvedčte sa o tom v našich referenciách.